DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door NMA Verkeer & Veiligheid met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. NMA Verkeer & Veiligheid verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door NMA Verkeer & Veiligheid worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

NMA Verkeer & Veiligheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. NMA Verkeer & Veiligheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van NMA Verkeer & Veiligheid opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel NMA Verkeer & Veiligheid alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is NMA Verkeer & Veiligheid niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door NMA Verkeer & Veiligheid worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel NMA Verkeer & Veiligheid uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door NMA Verkeer & Veiligheid worden onderhouden wordt afgewezen.PRIVACY VERKLARING

Persoonlijke informatie
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door NMA Verkeer & Veiligheid te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met NMA Verkeer & Veiligheid worden verwerkt. NMA Verkeer & Veiligheid zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover NMA Verkeer & Veiligheid dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website effici├źnter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites
De website van NMA Verkeer en Veiligheid kan links bevatten naar websites die buiten het nma-vv.nl domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. NMA Verkeer en Veiligheid is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.