2024

BRUG DRIEMOND

Opdrachtgever: Machinefabriek Rusthoven
Beheerder: Waternet
Afsluitboominstallaties type BAS-II

ORANJESLUIZEN SCHELLINGWOUDE

Opdrachtgever: SPIE Nederland
Beheerder: Rijkswaterstaat
Afsluitboominstallaties type BAS-I vzv mastopzet

BRUG TEERNSTRA

Opdrachtgever: SPIE Nederland
Beheerder: Gemeente De Fryske Marren
Afsluitboominstallaties type TAB-8

BOERENVERDRIET OPHAALBRUG

Opdrachtgever: Machinefabriek Rusthoven
Beheerder: Ontwikkelmaatschappij Zeestad
Afsluitboominstallaties type TAB-8