Havenbrug Harlingen

Opdrachtgever: Waterschap Friesland
Beheerder: Gemeente Harlingen
Afsluitboominstallaties type BAS-1

Havenbrug Harlingen-2 Havenbrug Harlingen-1