Bosrandbrug

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.
Beheerder: Provincie Noord Holland
Afsluitboominstallaties type BAS-2 en BAS-3

Bosrandbrug-1     Bosrandbrug-2